Kontoopsætning og servernavne

Indgående server = mail.jhpb.dk

Udgående server = mail.jhpb.dk

IMAP & POP3 bruges teknisk set ved indgående server/modtagelse af mail.

SMTP bruges teknisk set ved udgående server/afsendelse af mail.

Hvis muligt skal der benyttes SSL/TLS i kommunikationen (så kodeord bliver beskyttet og ikke kan aflures)

Portene 110 (POP3) og 143 (IMAP) vil begge lukket i nær fremtid

Der bør vælges:

  • IMAP – port 993 med TLS/SSL
  • POP3 – port 995 med TLS/SSL
  • SMTP – Port 587, 465 eller 25

Godkendelse sættes til “Adgangskode”/”Plain” (ikke MD5 Challenge-Response, NTLM eller HTTP MD5 Digest)